Brook Preloader

Campagne Basics II: Doelstellingen en mijlpalen

Campagne Basics II: Doelstellingen en mijlpalen

Vorige week hebben we de eerste bouwsteen in het fundament voor jouw campagne gelegd, door het WAAROM van de campagne uit te werken. De volgende stap, is het uitwerken van jouw doel. Een campagne start je immers alleen wanneer de status quo niet meer voldoet en verandering nodig is.

Jouw doel formuleert het succes

Wat voor campagne je ook start, je start het met een doel. Voor een bedrijf kan het gaan om de launch van een nieuw product, voor een non-profit om het werven van nieuwe donateurs en voor een politieke partij om het winnen van stemmen.

Jouw doel hangt nauw samen met jouw WAAROM. Het beschrijft immers waarom de status quo niet langer voldoet en waarom er verandering nodig is. Daaruit volgt, dat jouw doel zal moeten formuleren wat er precies nodig is om jouw campagne een succes te noemen. Met andere woorden:

Wat moet er bereikt of verandert zijn om jouw campagne een succes te noemen?

Het doel van jouw campagne formuleer je niet zomaar en zal aan een aantal eisen moeten voldoen om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken.

Wees S.M.A.R.T.

Wanneer het gaat om doelstellingen is het raadzaam om je doelstelling te vast te stellen aan de hand van de SMART Methode.

SMART staat hierbij voor:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel & Aanwijsbaar
 • Realistisch & Relevant
 • Tijdgebonden

Het gaat bij SMART-doelstellingen dat je jezelf en jouw team voorziet van een “rode draad”, die richting geeft tijdens de campagne.

Specifiek

Campagne DoelstellingenOm het doel te specificeren dienen de volgende 7 vragen beantwoord te worden:

 • Wat willen wij bereiken?
 • Hoe gaan we dat bereiken?
 • Waarom willen wij dit bereiken?
 • Wat is hierbij essentieel?
 • Wie gaan het uitvoeren?
 • Waar gaan we het doen?
 • Wanneer gaan we starten?
 • Wanneer is de deadline?

Door het beantwoorden van de vragen wordt er de basis van je plan gevormd, hierbij is het van belang dat het doel concreet is en resulteert in een kwantitatief doel (percentage, bedrag, aantal), dat behaalt dient te worden door middel van te nemen acties.

Meetbaar

Het is de bedoeling, dat het te behalen doel een kwalitatief en/of kwantitatief resultaat levert. Het stelt een norm, die weergeeft wanneer het doel is bereikt, waarbij het nodig is dat er een manier is om die te meten.

Het is hierbij raadzaam, om ook het startpunt te bepalen door middel van een  zogenaamde nulmeting. Je weet immers pas goed waar je naartoe gaat, wanneer je weet waar je vandaan komt.

Acceptabel & Aanwijsbaar

Wat acceptabel is voor de een, is niet acceptabel voor de ander. Het is dan ook belangrijk, wanneer je met een team werkt, dat er draagvlak is voor het gestelde doel onder de teamleden. Door je team vanaf het begin van de campagneplanning te betrekken en hen ook inspraak te geven, vergroot je de kans dat het draagvlak wordt gecreëerd.

Wanneer je met ene team werkt is het ook van belang, dat het duidelijk moet zijn wie precies wat zal doen of bijdragen om het gestelde doel te bereiken. Daarom staat de ‘A’ ook voor aanwijsbaar. Elk teamlid heeft ownership over de door hem of haar uit te voeren taken en daardoor moeten de gestelde taken uitnodigen to actie; ze zijn Actiegericht en Activerend.

Dit kan worden bereikt door de taken positief te formuleren in de vorm van een resultaat (en niet een inspanning) in een actieplan.

Realistisch en Relevant

Heeft het team alles in huis om het doel te behalen zonder te veel inspanning te moeten leveren? Het gaat hierbij om kennis, middelen, capaciteit, ervaring en andere benodigdheden voor het gestelde doel.

Door een ‘boodschappenlijst’ te maken van alles dat nodig is, kun je ervoor zorgen, dat alle benodigdheden ‘afgetikt’ worden. Koppel elk item aan een teamlid, zodat het duidelijk is wie er verantwoordelijk is voor elke taak.

Dit geeft het team inzicht in hun persoonlijke verantwoordelijkheden smaakt voor hen zichtbaar, dat het gestelde doel haalbaar is. Een haalbaar, zinvol doel werkt motiverend en vergroot commitment.

Hou hierbij in gedachte, dat een doel dat of the makkelijk of te moeilijk is om te bereiken, ervoor zorgt dat de motivatie binnen het team snel zal dalen.

Iets anders is een uitdagend doel. Wanneer is vastgesteld, welk doel realistisch is, is het raadzaam om een “stretch” vast te stellen. Dit is een doel bepaald door het volledige team, dat net buiten het bereik lijkt te liggen. Het helpt om aan de “stretch” een beloning te koppelen.

Wanner het plan wordt geschreven noem beide het doel en de stretch. Het zal het team motiveren hun inzet te vergroten en de uitdaging aan te gaan.

Tijdgebonden

Het doel heeft een start- en einddatum. Het stellen van deadlines geeft niet alleen duidelijkheid, maar het helpt ook in het bewegen van jouw teamleden tot actie. Hoewel je natuurlijk ambitieus bent, wees wel realistisch is het stellen van deadlines. Niets is namelijk zo frustrerend om steeds weer tot de conclusie te komen, dat er meer tijd nodig is om een doelstelling te behalen. 

De topdown piramide

Wanneer het gaat om een lange-termijn doelstelling wordt het vaak lastiger om de SMART-methode toe te passen. Echter, door het doel op te breken in sub-doelen, mijlpalen, en op die sub-doelen en mijlpalen de SMART methode toe te passen kan toch het einddoel behaald worden middels de SMART methode. Dit vergt meer voorbereidingstijd, maar je hebt vast wel gehoord van het gezegde: “een goed begin is het halve werk.”

Een topdown piramide  maakt je doelstelling, sub-doelen en mijlpalen visueel. Het laat zien welke acties er nodig zijn en wanneer, die voltooid moeten zijn. Het maakt zichtbaar en meetbaar wanneer een mijlpaal is behaald en hoe het bijdraagt aan het behalen van het grote doel van de campagne.

Hieronder zie je een mogelijk voorbeeld van een topdown piramide. Hoe jouw piramide eruit gaat zien is afhankelijk van de acties, die er voor jouw campagne nodig zijn. Vaal, maar niet altijd, zullen het aantal acties minder worden, maar groter en steeds met steeds meer focus. Vandaar de piramide, maar dit is geen vaststaand format. Zolang het campagnedoel bovenaan staat en je met je acties, sub-doelen en mijlpalen consequent aan dat doel bijdraagt blijf je op de juiste weg naar succesm

Vier het succes van het behalen van elke mijlpaal. Het houdt jou (en je team) gemotiveerd, wat wie houdt er niet van een feestje?

OM-Doel-Top-Down-Piramide

Stretch it

Iets wat ik aan het begin van mijn carrière in de sales heb geleerd, is iets wat stretch-target werd genoemd. Het is een simpel principe, maar ook bij het bepalen van je doelstelling en het stellen van mijlpalen heel toepasbaar en zal je helpen bij het behalen van je doel en zal vaak ook het bijzonder fijne effect hebben, dat je je doel overtreft.

Wanneer je jouw doel en mijlpalen hebt bepaald, stel voor elk een “stretch target”. Een stretch target is een doel of mijlpaal, die zo hoog boven de originele doelstelling ligt, dat het net niet onrealistisch is om te behalen.

Zet ook je stretch target in je top-down piramide en gebruik die “stretches” als je ijkpunt bij elke actie, die je uitvoert. Je zult zien dat het tot mooie resultaten zal leiden.

Volgende keer

Wanneer je jouw doelstelling en mijlpalen hebt geformuleerd, ben je weer een flinke stap dichter bij een succesvolle campagne. Volgende keer wil ik het met je hebben over het checklist van je campagne. Ja, een campagne heeft echt behoorlijk wat nodig.

In onze maandelijkse nieuwsbrief delen we de blogposts uit deze serie met je. Je kunt je hiervoor inschrijven door het korte formulier in de footer (scroll door naar beneden) in te vullen.

Succes met het stellen van je doel en mocht je vragen hebben, dan kun je die natuurlijk altijd hier stellen!