Brook Preloader

“Ik heb helemaal niks met de politiek.”

“Ik heb helemaal niks met de politiek.”

Het is een uitspraak, die je nog te vaak hoort. “Ik heb helemaal niks met de politiek.” Vaak gevolgd door iets als “stemmen is nutteloos.” of “alles blijft toch hetzelfde.” Het gebrek aan vertrouwen in de politiek en het democratisch proces, dat van dit soort uitspraken uitgaat gaan mij aan het hart. Daarom in deze week van de landelijke verkiezingen een oproep: Ga stemmen, want de politiek is te belangrijk om aan anderen over te laten!

Stemrecht is een mensenrecht

Naast een nationaal recht is stemrecht ook een mensenrecht. Het vormt samen met de vrijheid van meningsuiting de basis voor een democratische samenleving waarin mijn stem net zoveel waarde heeft als het jouwe.

In artikel 25 van het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten staat geschreven dat eenieder het recht moet hebben en de kans moet krijgen om:

  1. om deel te nemen aan openbare gelegenheden, direct of door vrije gekozen vertegenwoordigers;
  2. om te stemmen in eerlijke en regelmatige verkiezingen, die plaatsvinden door middel van algemeen en gelijk kiesrecht, en welke anoniem worden georganiseerd om de vrijheid van meningsuiting van kiezers te waarborgen;
  3. op gelijke toegang tot publieke diensten in het betreffende land.

Kortom, stelt dit recht jou in staat inspraak te hebben in hoe het land waarin we wonen bestuurd wordt. Dit door het geven van jouw stem aan één kandidaat of partij, waarin jij het vertrouwen hebt dat jouw belangen goed vertegenwoordigd worden.

De perfecte partij of kandidaat

… bestaat niet. Dit simpelweg omdat alle beloftes die tijdens de campagne gedaan worden, vrijwel onmogelijk zijn allemaal waar te maken. Omdat er in ons politieke bestel uiteindelijk een coalitie gevormd zal moeten worden. Alle partijen zullen tijdens de onderhandelingen, in meer of mindere mate, water bij de wijn moeten doen om tot een akkoord te komen.

Te vaak wordt daaruit geconcludeerd, dat verkiezingsbeloftes uiteindelijk verkiezingsleugens zijn, maar dat is dus veel te kort door de bocht. Iedere partij zal, zo goed en zo kwaad mogelijk, de belangen van hun kiezers vertegenwoordigen, maar een garantie dat het ook lukt is afhankelijk van de steun op het betreffende punt binnen de coalitie.

Kies dus voor een partij, waarvan je weet dat zij zich zo hard mogelijk zal maken voor de punten die jij belangrijk vindt.

Nog even terug

Ik wil nog even terugkomen op de uitspraak “ik heb helemaal niks met de politiek”. Vanaf het moment dat je geboren wordt heb je met de politiek te maken. Sterker nog, jij bent vanaf dat moment onderdeel van de samenleving die politiek bestuurd wordt. De zorg die je krijgt als baby, de buurt waarin je opgroeit, het onderwijs dat je krijgt en je kansen op de arbeidsmarkt, de hoogte van je nettosalaris, de prijs van het brood voor je ontbijt en de groente of vlees bij het avondeten, de kwaliteit van de lucht die je inademt en de hoogte van je AOW en pensioen later, worden op z’n minst beïnvloed door de politiek of zelfs bestuurlijk geregeld door de politiek.

Hoe dan ook wordt vrijwel je hele leven beïnvloed door de politiek. Dus besef dat je weldegelijk “iets met de politiek hebt”. Of je dat nou wilt of niet en daarom kun je maar beter je stem ook laten horen.

Ga stemmen!

Niet iedereen zal zich geroepen voelen lid te worden van een politieke partij. Toch is het belangrijk om je te in welke partij jou het best zal vertegenwoordigen. Het is een gemiste kans om dat niet te doen. Verdiep je in ieder geval in wat deze mensen doen om jou in de maatschappij te vertegenwoordigen, zodat jij kan stemmen op de volksvertegenwoordiger, die jouw belangen het best zal behartigen.

Daarmee kom ik aan het slot van mijn pleidooi: Ga stemmen!

Het is jouw recht jouw stem te laten horen en de vertegenwoordiging te kiezen, die bij je past. Het is een gemiste kans dit na te laten en het over te laten aan het toeval en anderen die wel de moeite nemen om naar het stemhokje te gaan.

Vandaag, morgen en overmorgen zijn de stembussen geopend. Vind de weg naar jouw stemhokje!